Glitter & Skimmer

Här hittar du allt i glitter och skimmer vi har, vill du se de olika sorternas färgalternativ så klikar du på de specifika produkt namnet i dropplisten. 

  • Säljs på ark oftast på ark ca: 30x50 cm om inte annat anges inne på produkten

Vi rekommenderar vanligtvis att du gör en applikationskontroll av originalmaterial innan applicering.
- Pressas på med värmepress för säkert resultat

Säljs på ark ca: 30x50 cm om inte annat anges inne på produkten